Vad är WordPress CMS? I denna guide går jag igenom vad WordPress är för typ av webbpubliceringssystem. Dessutom ger mina oberoende råd om när publiceringsverktyget är lämpligt att användas. Råden bygger på mina år som webbstrateg i framför allt offentlig sektor.

Fakta om WordPress

Logotyp för WordPress

WordPress, även kallat WP, utvecklades primärt som en plattform för bloggar och släpptes första gången år 2003 av amerikanen Matt Mullenweg and engelsmannen Mike Little. Med tiden har WordPress utvecklats till ett fullfjädrat webbpubliceringssystem och används idag för så väl företagswebbplatser, tidningssajter, e-handel och myndighetswebbplatser.

Grunden i WordPress är bloggande, vilket gör att mycket av basfunktionaliteten är uppbygd kring blogginlägg. Som att skriva inlägg, sortera inlägg i arkiv utifrån kategorier och etiketter samt hantering av kommentarer. Som redaktör kan du redigera text, växla till helskärmsläge, lägga in och redigera bilder med mera. Du kan även lägga till sidor som kan visas i olika menyer.

WordPress har ett världsomspännande nätverk av utvecklare som bygger teman och tillägg. Ett tema (theme) är en speciell webbdesign som du kan slå på din webbplats. Ofta kan du anpassa utseendet på temat, exempelvis logotyp, färger och typsnitt. Tillägg (plugins) är nya funktioner som du kan lägga till.

Marknadsandel i Sverige

Av företag, myndigheter och kommuner så är det 11 procent som använder WordPress som webbpubliceringssystem för sin externa webbplats. Detta enligt 2022 års undersökning ”Hur mår Sveriges webbplatser?” av Web Service Award.

När det gäller intranät så är det 1 procent av företag, myndigheter och kommuner som använder WordPress som webbpubliceringssystem för sitt intranät. Detta enligt 2021 års undersökning ”Hur mår Sveriges intranät?” av Web Service Award.

Min bild är att WordPress är vanligare bland mindre företag och i ideell sektor. Den primära förklaringen för det tror jag är den lägre kostnadsbilden. WordPress har ingen licenskostnad, den går att drifta på ett enkelt webbhotell och sajter kan byggas billigt utifrån färdiga teman och tillägg.

Så tycker webbansvariga

I organisationer/företag som använder WordPress för sin externa webbplats så är det 74 procent som anser att de har ett välfungerande publiceringsverktyg. Detta kan vi jämföra med organisationer/företag som kör andra publiceringsverktyg för sin externa webbplats. Organisationer/företag som använder WordPress är mindre nöjda än organisationer/företag som kör både Optimizely/Episerver och Sitevision. Detta enligt Web Service Awards undersökning ”Hur mår Sveriges webbplatser?” år 2022.

Utveckling och kod

Det finns många olika sätt att bygga en webbplats i WordPress. Du kan använda ett webbhotell som kan installera åt dig automatiskt via en One Click Installer och därefter konfigurera webbpubliceringssystemet, teman och tillägg själv. För en professionell webbplats rekommenderar jag dock att du anlitar en webbyrå som bygger webbplatsen och hjälper dig att välja en lämplig driftpartner.

WordPress är byggt i skriptspråket PHP och använder databashanteraren MySQL. Om du är webbutvecklare går det bra att bygga helt egna ramverk, teman och tillägg. En bra startpunkt för att lära sig mer är Codex.

Licenser och drift

WordPress har ingen licenskostnad då det är öppen källkod. Licensen heter GNU General Public Licens (GPL). Däremot kan det vara bra att känna till att många teman och tillägg har andra licensmodeller och kan ha licenskostnader, antingen återkommande eller som en engångskostnad.

Det vanligaste är att drifta WordPress på ett webbhotell och administrera WordPress själv, men det går även lägga ut driften och skötseln till en leverantör som WordPress.com. De flesta WP-sajter driftas på Linux-servrar med webbservrarna Apache eller Nginx. Men det går bra att köra WP även på Windows-servrar med Microsoft IIS. Vilket är bra då de flesta IT-avdelningar är förälskade i just Microsoft.

Mitt oberoende råd

WordPress är ett billigt och beprövat webbpubliceringsverktyg för mindre organisationer som behöver en enklare extern webbplats. Det är inte lämpligt för intranät då grundfunktionaliteten utgår från extern webbpublicering. WordPress kan vara ett mindre bra val för organisationer där Microsoft-vänlig drift och systemförvaltning är ett hårt krav med tanke på hur WordPress är byggt rent tekniskt.

WordPress filosofi bygger på att demokratisera publicering. Detta gör att WordPress är väldigt tillåtande för redaktörer är redigera innehåll och bygga egna sidor. Det är svårt att strypa funktioner eller delar av menystrukturen för vissa redaktörer, då det går emot WordPress grundtänk. Om du vill kunna styra vad redaktörer får göra så är WordPress inte rätt val.

Det går att bygga en WordPress-sajt på tusen olika sätt och det ställer väldigt stora krav på dig som beställare. Utvecklare kan ta en del genvägar genom att slå på färdiga teman och ett lapptäcke av tillägg som inte fungerar så bra tillsammans. Detta kan leda till att webbplatsen blir svår att underhålla rent tekniskt. Dessutom ökar risken för tekniska problem och dataintrång. Så mitt råd är att försöka hålla dig till WordPress grundfunktionalitet så mycket som möjligt.

Produktvideo

Här kan du se en officiell presentation av WordPress version 6:

Officiell webbplats

Svenska webbplats

Internationella webbplats

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.