Anneli HagdahlI och med detta blogginlägg tänkte jag inleda en intervjuserie om E-delegationens arbete med Vägledning för webbutveckling, alltså om uppdateringen av den vitt spridda Vägledningen 24-timmarswebben som gavs ut av den numera nedlagda myndigheten Verva. För att få veta mer har jag i denna första del frågat Anneli Hagdahl på E-delegationen om hur arbetet med den nya vägledningen är upplagt och när vägledningen förväntas vara klar.

Vad kommer vägledningen att innehålla?

– Vägledningen kommer att innehålla riktlinjer för hur myndigheter ska arbeta med webbutveckling. Mycket av materialet bygger på Vervas vägledning 24-timmarswebben som används på många håll och är mycket uppskattad. Vi kommer också att arbeta in den svenska översättningen av WCAG 2.0.

Vad kommer att skilja den nya vägledningen mot Vägledningen 24-timmarswebben?

– Mycket kommer att vara sig likt och vi strävar efter att återanvända så mycket som möjligt av det arbete som gjorts inom Verva. Alla avsnitt i 24-timmarswebben granskas och mappas mot våra grundläggande principer. Tillgänglighet är ju centralt, och att arbeta in riktlinjerna från WCAG 2.0 i den nya vägledningen.

Ett område som har utvecklats mycket sedan senaste versionen av 24-timmarswebben är såklart e-tjänster och det jobbar vi med i en särskild grupp inom projektet. Ett annat stort område är ju hur vi använder webben idag, via mobila prylar som telefoner och iPads, och vilka krav detta ställer på webbutveckling.

Vilka avgränsningar har ni gjort i vägledningen?

– Den frågan får jag återkomma till när vi närmar oss publicering av första versionen. Det har hänt en del i ”webb-världen” sedan Vervas vägledning och det kommer inte att vara möjligt att få med allt i den nya vägledningen. Vi måste diskutera avgränsningar efterhand, även om vissa är rätt självklara. Vi kan till exempel inte ställa krav på hur gratistjänster som används på en myndighets webbplats ska utvecklas, men vi kan rekommendera vissa gratistjänster framför andra om vi bedömer att dessa följer vägledningen.

Hur är arbetet med vägledningen organiserat?

– Arbetet bedrivs i en grupp med deltagare från delegationens myndigheter, SKL, Haninge kommun, Örebro kommun, Handisam, Språkrådet och PTS. Det är ett 20-tal personer från 15 organisationer som arbetar aktivt med att ta fram vägledningen. Vi har delat in arbetet i tre huvudområden:

  • E-tjänster.
  • Information och innehåll.
  • Standarder och teknik.

När och hur kommer vägledningen att publiceras?

– En första version av vägledningen beräknas vara klar i juni 2011. Vägledningen kommer att publiceras elektroniskt.

Vilken nytta tror du att den nya vägledningen kan ha?

– Jag hoppas att den nya vägledningen kommer att få lika stor spridning som Vervas vägledning har och har haft, som ett stöd för de som arbetar med webbutveckling, framförallt i offentlig sektor. Med en gemensam vägledning som många använder får man webblösningar som är tillgänglig och användbara. Man får också stöd i sin utvecklingsprocess eller stöd för att handla upp konsulter. Privatpersoner och företagare möter en offentlig sektor på webben som ser likadan ut då man följer samma riktlinjer. Inloggning, sökfunktioner, kontaktinformation och så vidare ligger på samma ställe och det finns stöd för olika typer av hjälpmedel.

Vem kommer att förvalta vägledningen för webbutveckling när E-delegationens uppdrag tar slut?

– Det vet vi inte idag. E-delegationen är en utredning med ett tidsbegränsat uppdrag fram till 31 december 2014. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till hur arbetet med e-förvaltning ska fortsätta när delegationen försvinner.

Fortsättning följer…

Kategorier: Webbtillgänglighet

Pontus Vinderos

Digital strateg