Min profetia är att förmågan att vara närvarande i den digitala och verkliga världen samtidigt kommer att vara morgondagens viktigaste kompetens på arbetsmarknaden.

Vem som helst kan bli kung i den digitala världen. Det gäller bara att lägga all sin vakna tid på att vara där, förstå mekanismerna och bidra på rätt sätt. Baksidan av detta är att du försummar andra delar av ditt liv. På arbetsplatsen kan det handla om viktigt nätverkande ansikte mot ansikte, långsiktigt strategiskt arbete eller kvalitetssäkring av ditt löpande arbete. Privat kan det handla om att du inte är närvarande för dina barn, din partner, dina vänner eller din släkt.

Vi har redan börjat se en motståndsrörelse. Brit Stakston pratade redan i slutet av 2012 om transparensens pris. Hon skriver:

Kanske är det så att varje check-in, varje blogginlägg, alla mail som vi svarar på direkt, de tusentals tweetsen, alla instagrammade måltider, alla check-ins, alla RunKeeperuppdateringar och varje Facebook-status kostar oss en hel del. Inte bara att vi tappar fokus i nuet men vår hälsa påverkas och vi blir ofta utbrända.

Den ökande mobila användningen riskerar att få fysiska följder. Dr. Kenneth Hansraj på New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine har kommit fram till att om du böjer huvudet 60 grader för att få en bättre koll på din telefon ökar trycket på ryggraden. Sådant beteende riskerar att leda till kronisk värk. Det rapporterade bland annat GP om nyligen.

Jag tror inte på antingen eller när det gäller närvaro i den digitala och verkliga världen. Både som yrkesverksamma och privatpersoner måste vi söka en balans för att vara produktiva och må bra. Den som vill lyckas i framtiden måste därför förändra sitt sätt att använda den digitala tekniken för att bli mer närvarande i den verkliga världen – utan att tappa vinsterna med att vara digitalt aktiv. Den som gör detta på bästa sätt kommer att vara en vinnare på arbetsmarknaden.

Förståelse för det digitala landskapet

En förutsättning för att kunna skapa denna balans är att förstå viktiga koncept i det digitala landskapet. Några exempel:

  • kanalstrategi – vilken kanal är bäst lämpad för det jag vill uppnå. Du når inte Svensson på Ello eller Pinterest.
  • avkastning på investering – hur använder jag kanalen för att nå maximal nytta med minsta möjliga ansträngning. Att skriva 100 tweets per dag är till exempel bortkastad tid.
  • nätkultur – hur undviker jag att hamna i situationer där jag måste lägga tid på att hantera kritik och missnöje. Exempelvis bör du undvika att skriva kontroversiella inlägg om heta frågor som politik, religion och diskriminering.
  • säkerhet – hur kan jag kryptera det jag vill låta vara hemligt och vilka säkerhetsluckor finns i den digitala världen. Låt dig inte bli hackad och få privata nakenfoton utlagda på nätet.

Smartare arbetssätt

En bra balans kräver även att du funderar på hur du arbetar.

  • inga pushnotifieringar – att ständigt få påminnelser direkt till telefonen när något hänt på nätet skapar bara onödig stress. Bestäm själv när du ska kika och agera på dina notifieringar. Kolla inte notifieringar på din fritid.
  • schemalägg din tidsmarta människor börjar inte sin arbetsdag med att kolla mejlen. Bestäm tider på dagen då du hanterar din digitala närvaro som har fördelen att den är asynkron till skillnad från verkliga livet. Folk får helt enkelt vänta på dina mejl.
  • ärendehanteringssystem – skapa en struktur på alla dina ärenden. Då kan du få bättre överblick, följa upp ditt arbete och kvalitetssäkra det. Det går att använda din inkorg i detta syfte, även om jag tror att vi i framtiden kommer se bättre lösningar som även hanterar sociala medier tillsammans med mejl. Lär dig även att prioritera och delegera ärenden.

Kod som andraspråk

För att du verkligen ska kunna överbrygga den digitala och verkliga världen måste du behärska båda världarnas språk. I den vanliga världen är mycket goda kunskaper i svenska och engelska självklara för att du ska kunna kommunicera med andra. På nätet är kod det som talas. För att kunna förstå tekniken och själv börja skapa egna tillämpningssätt måste du lära dig att koda.

Du behöver naturligtvis inte vara någon specialist, men grundläggande förståelse av hur man kodar gränssnitt (HTML, CSS, JavaScript, med mera), hämtar information från databaser (SQL) och hur man utvecklar funktioner (.NET, Python, Ruby med mera) kommer vara en grym konkurrensfördel för dig när du ska optimera ditt eget liv. När du kan alla dessa tekniker kan du själv göra digitala tillämpningar som löser vardagliga problem.

Jag skulle säga att du borde skippa franska, tyska eller spanska i skolan och istället satsa på programmering. Det kommer att vara viktigare i framtiden att hämta data från API:er än att kunna konversera på knackig affärsfranska.

Teknik på och i kroppen

Det är ingen slump att de stora teknikdrakarna just nu jobbar med teknik du kan bära på kroppen, som uppkopplade klockor och glasögon. Den nuvarande tekniken är ett hinder för att brygga den digitala och verkliga världen. Om man kan se den verkliga och digitala verkligheten samtidigt via exempelvis ett par glasögon kan även förstärkt verklighet bli nästa steg i den digitala utvecklingen. Det är först då vi slipper ta upp den digitala enheten som vi verkligen kommer att se en sammansmältning av digitalt och verkligt. Så här skulle det kunna se ut med förstärkt verklighet:

I ett längre tidsperspektiv lär vi även se tekniken flytta in i våra kroppar för att verkligen sudda ut gränsen mellan människa och maskin. Men det är nog många år bort, trots att nyfikna själar som Michael Kazarnowicz redan börjar labba med det.

Denna utveckling skrämmer nog många. Den som vågar trotsa rädslan och använder den nya tekniken på ett ansvarsfullt sätt, kommer att ha större möjligheter att förena den digitala och verkliga världen.

Balans är A och O

Med digital förståelse, smarta arbetssätt, kodkundskap och ny teknik kommer du att jobba mer effektivt samtidigt som du kan vara mer närvarande, exempelvis på fikarasterna på jobbet eller med dina barn där hemma. Att balans i livet är viktigt är ingenting nytt, men jag anser att den nya tekniken kräver att vi tänker i nya banor för att nå denna balans. Håller du med?