För några dagar sedan skrev webbstrategen Fredrik Wackå ett inlägg med den kaxiga titeln Du behöver ingen onlinestrategi. Wackå menar att webbstrategi är så pass centralt att den borde ingå i den övergripande strategin. Inlägget är en översättning av ett inlägg från Gerry McGovern:

You don’t need an online strategy. Online is too important for that. You need the online world (the Web, the Internet)—call it what you like—to seep into every aspect of your strategic thinking. Online changes the game. Online changes the playing field. Strategy needs to change because of online.

Jag besvarade Wackås inlägg med följande kommentar:

I teorin håller jag absolut med, men i praktiken är detta en så främmande tanke att den är omöjlig att realisera i många organisationer i dagens Sverige. Webbstrategi tycker jag därför är ett väldigt bra hjälpmedel för att kunna sätta webben på ledningens agenda. Genom att tydliggöra syfte och mål i en webbstrategi så förstår ledningen och andra varför webben är så viktig. Så jag skulle avråda folk att sluta med webbstrategi.

Fredrik Wackå svarade:

/../ Webben är inte en kanal som ni fixat genom en strategi. Webben förändrar strategin för vad ni är och ska göra. För tex e-handel är det självklart. Men samma resonemang är giltigt för en kommun, ett bibliotek, en rörmokare…

Som jag skrev i min kommentar så håller jag med om detta i teorin. I många organisationer ser man dock inte webb som en viktig fråga. Att skapa en webbstrategi tycker jag är ett bra sätt att sätta de webbstrategiska frågorna på ledningens agenda. Webbstrategin utgår från verksamhetens mål, men översätter målen för en digital kontext. Drömscenariot är naturligtvis att det digitala skulle kunna styra utvecklingen för hela verksamheten, men dit är vägen väldigt lång. Steg ett torde vara att skapa en webbstrategi. Steg två att leverera det strategin innehåller. Steg tre att låta webbstrategin påverka kärnverksamheten. Jag tror att många organisationer inte ens kommit till steg ett.

Sedan en brasklapp. Jag håller med om att nätet påverkar hela verksamheten, men jag skulle inte sträcka mig så långt som att den förändrar alla verksamheter i grunden. Äldreboenden i kommuner behöver exempelvis även fortsättningsvis ha fokus på hur man tar hand om äldre. Där kan webben hjälpa till med väldigt lite. Där är medmänniskans närhet och omvårdnad viktigare än disruptiva digitaliseringsambitioner.

Kategorier: Webbstrategi

Pontus Vinderos

Webbstrateg