I detta blogginlägg förklarar jag metoden effektstyrning som är en projektmetod för bland annat webbutveckling. Effektstyrning sätter effekten i fokus och bygger på förståelse av användarnas behov och beteende. Här får du en genomgång om vad effektstyrning är och var du kan läsa mer.

Vad är effektstyrning?

Foto: Dom W. Licens: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.0 Generisk (CC BY-NC-ND 2.0).När man tar fram en ny webbplats eller webbtjänst så är det vanligt att man börjar i fel ända. Man funderar på vilka funktioner som borde finnas, hur webbplatsen ska se ut eller vilket publiceringssystem som ska användas. Problemet med detta synsätt är att man riskerar att skapa något som inte är användbart för de tänkta användarna, eftersom andra saker väger tyngre än användarnas behov.

Ett klokare sätt att jobba med webbutveckling är att fundera på vilken effekt och vilka behov webbplatsen eller webbtjänsten ska uppfylla. Genom att definiera syfte, målgrupper och användningsmål, kan man bygga de funktioner och använda den teknik som behövs för att effekten ska uppstå. Detta kallas för effektstyrning.

Låt oss ta en webbutik för DVD- och Bluray-filmer som exempel. Vi kallar den för CineastVideo. Innan CineastVideo ska lanseras på nätet har man undersökt marknaden och intervjuat potentiella kunder. Man har kommit fram till att folk tycker att nätet är ett smidigt sätt att köpa film på, eftersom både det senaste och äldre filmklassiker finns tillgängligt.

Syftet beskriver den önskade effekten

Eftersom det rör sig om en näringsverksamhet så handlar effekten om ökad försäljning. Men detta räcker inte som syfte för CineastVideos nya webbplats. CineastVideo ska vara den främsta webbutiken för filmintresserade och ska erbjuda det mest aktuella och bredaste utbudet av Bluray- och DVD-filmer på nätet. Det är webbplatsens syfte.

Målgrupper utifrån beteende

För att kunna bygga en bra webbplats måste man kunna prioritera vilka funktioner som ska finnas och hur informationen ska presenteras. Därför måste man definiera de viktigaste målgrupperna för webbplatsen. Målgrupper är inte målgrupper i traditionell mening, utan användare grupperade efter deras beteenden på webbplatsen. Efter att ha sammanställt och analyserat intervjuerna med kunderna har man kommit fram till att målgrupperna för CineastVideo är:

  1. Jag vill hitta det senaste. Vi låter den fiktiva personen Hollywood-Håkan representera denna målgrupp. Håkan vill snabbt få hem den senaste actionrullen i häftigaste Blurayutgåvan till sin extrema hembio (som kostar mer än en årslön). Håkan tycker om exklusivitet och flärd.
  2. Jag vill hitta filmklassiker. Vi låter den fiktiva personen Cineast-Clara representera denna målgrupp. Clara vill hitta udda filmer på DVD. Utgåvorna får gärna innehålla mycket extramaterial. Clara är filmnörd och vet bäst när det gäller film.
  3. Jag vill köpa billiga filmer. Vi låter den fiktiva personen Prismedvetne Per representera denna målgrupp. Per vill hitta bra erbjudanden på filmer på antingen Bluray eller DVD. Priset är det avgörande.

Användningsmålen säger oss vad målgrupperna vill

Efter det att man har definierat de viktigaste målgrupperna så måste man klarlägga vad dessa grupper vill. Detta kallas för användningsmål.

Hollywood-Håkan

  • vill kunna imponera på sina polare med den senaste Hollywood-filmen
  • vill ha nyheter om kommande Bluray-filmer
  • vill få känna sig utvald.

Cineast-Clara

  • vill kunna söka på filmer utifrån regissör, skådespelare, år, titel med mera
  • vill kunna kommentera filmer
  • vill kunna läsa om filmen innan hon beställer.

Den första versionen av webbplatsen har en begränsad budget och måste bli klar på kort tid, därför skippar man Prismedvetne Per så länge då den målgruppen inte bedöms vara lika viktig för syftet som de två ovanstående.

Användningsmålen kopplas till åtgärder

Nu har vi en uppfattning av vad besökarna vill. Då är det dags att lista vilka åtgärder och funktioner som kan vara lämpliga att utveckla.

Vad det gäller Hollywood-Håkan bör det vara stort fokus på de senaste och kommande DVD- och Bluray-släppen. Därför borde startsidan innehålla de senaste filmerna. Det bör också finnas en lista över kommande Bluray-filmer. För att få Hollywood-Håkan att känna sig utvald kan man erbjuda ett speciellt VIP-rum på webbplatsen för personer som handlar många nya filmer. I VIP-rummet kan Håkan få förhandsinfo och kunna beställa nya filmer innan vanliga dödliga.

För att Cineast-Clara ska bli nöjd bör det finnas en välfungerande sökfunktion. Det bör också finnas profiler för alla filmer med möjlighet att kommentera. Profilerna måste innehålla information om filmens handlingar, regissör, skådespelare med mera. Det måste också framgå vilket extramaterial som ingår i DVD- och Bluray-utgåvorna.

Nyttan med effektstyrning

Nu har vi en väldigt förenklad effektkartläggning av CineastVideo. Detta för att illustrera vad effektstyrning är för någonting. Men vad är egentligen nyttan med effektstyrning? Under utvecklingsfasen har effektstyrning tre viktiga poänger anser jag.

För det första användarcentrerad utveckling. Effektstyrning sätter den tänkta användarens behov i fokus istället för beställarens kravspecifikation. Speciellt om webbplatsen tas fram i en organisation med många starka viljor är det bra att kunna hänvisa till vad användarna vill ha, snarare än vad olika chefer vill.

För det andra medvetna prioriteringar. Effektstyrning hjälper dig att prioritera bland funktioner och önskemål. Detta hjälper dig att bli klar med projektet i tid utan att tappa de viktigaste funktionerna. Vi gör alltid prioriteringar, men med effektstyrning gör du medvetna prioriteringar baserade på användarnas behov.

För det tredje kommunikation. Kartläggningen av effekter är ett bra sätt att kommunicera vad användarna behöver till alla som berörs av webbprojektet. Ofta gör man en så kallad effektkarta av syftet, målgrupperna, användningsmålen och åtgärderna som ger till exempel beställare, designers och webbutvecklare en visuell översikt av webbprojektets inriktning.

Efter det att webbplatsen har lanserats kan man också följa upp om webbplatsen verkligen bidrar till den tänkta effekten. Detta gör man genom att definiera så kallade mätpunkter. En mätpunkt kan till exempel vara som följer: ”Vid en sökning på en aktuell film ska 8 av 10 kunder kunna hitta och genomföra köp av filmen”. Genom att följa upp kan man åtgärda brister i design och funktioner efter det att webbplatsen har lanserats.

Om du vill veta mer om effektstyrning kan jag rekommendera boken Effektstyrning av IT av Ingrid Domingues och Mijo Balic.