Debatten om kommunikatörernas vara eller inte vara i kommuner pågår just nu för fullt i traditionella och sociala medier. Jag tycker det är en ganska tröttsam debatt då alla parter har grävt ner sig i sina skyttegravar. Vad jag som jobbat som kommunikatör i kommun tycker vore en mer konstruktiv ingång är att prata om vad som ska publiceras i kommunens namn och i vilken kanal. Mitt bidrag till denna diskussion är därför ett flödesschema med vad jag tycker passar att publicera och i vilken kanal. Den riktar sig direkt till den som jobbar som kommunikatör i en kommun. Mycket nöje!

Flödesschema för kommunala kommunikatörer

Ladda ner och sprid

Detta flödesschema är publicerat under licensen CC BY-NC 4.0 vilket innebär att du kan sprida det vidare så länge du ger bloggen Webbstrateg.nu credd och inte tjänar pengar på den.

Flödesschema för kommunala kommunikatörer som PDF

Kategorier: Kommunikationsarbete

Pontus Vinderos

Webbstrateg