Har upptäckt att ordet webbstrategi inte förklaras på svenska Wikipedia. Artikeln är raderad eftersom några användare ansåg att den var irrelevant och mer utgjorde reklam för ett företag. Engelska Wikipedia förklarar webbstrategi, men själva definitionen är inte så mycket att hurra för.

Vad säger ni om att skapa en riktigt bra artikel om webbstrategi på svenska Wikipedia? Erik Fors-Andrée har skrivit en definition som jag tycker sammanfattar ganska väl vad webbstrategi handlar om:

Webbstrategi är att ha en medveten plan för att uppnå verksamhetens mål med hjälp av webben.

Jag saknar dock något om uppföljning och kvalitetssäkring. Jag skulle därför vilja lägga till något om detta. Då skulle definition kunna bli ungefär så här:

Webbstrategi är att ha en medveten plan för att uppnå verksamhetens mål med hjälp av webben och att säkerställa att planen får effekt genom analys och ständiga förbättringar.

Jeremiah Owyang har presenterat en modell för olika delar av en webbstrategi och vilka kompetenser som krävs. Min fria översättning ser ut så här:

  • Användarcentrerad. Webbstrategi handlar om att lyssna på användarnas behov och studera deras beteenden.
  • Resultatinriktad. Webbstrategi handlar om att stödja verksamhetsmålen, till exempel ökad försäljning.
  • Teknikorienterad. Webbstrategi handlar om att använda IT på bästa sätt.

Definitionen som är förslagen ovan täcker in resultatinriktad, men inte de två andra områdena. Därför skulle jag vilja lägga till ytterligare saker till den föreslagna definitionen av webbstrategi:

Webbstrategi är att ha en medveten plan för att uppnå verksamhetens mål med hjälp av webben och att säkerställa att planen får effekt genom analys och ständiga förbättringar. En webbstrategi ska bygga på användarnas beteenden och ställer krav på verksamhetens webblösningar när det gäller design, funktionalitet och tillgänglighet.

Vad tror ni om denna definition? Är den värd en artikel på Wikipedia? Eller bör den bakas in som en del av artikeln om yrket webbstrateg? Så har man till exempel gjort med ordet kommunikationsstrategi.

Uppdatering 2010-10-16: Nu har jag uppdaterat artikeln webbstrateg och ställt in så att de som vill läsa artikeln webbstrategi på Wikipedia skickas vidare till artikeln webbstrateg.

Kategorier: Webbstrategi