I detta blogginlägg undersöker jag hur du som har Google Analytics på din webbplats kan mäta Facebook-trafik. Med hjälp av denna metod kan du få svar på frågor om Facebook-användning. Jag delar in typen av Facebook-användning på olika enheter och slår fast att en majoritet idag använder Facebook via Facebook-appen från sin mobil.

Google Analytics ger svaret

Den senaste tiden har jag haft en diskussion på LinkedIn om hur användningen av Facebook har förändrats. Mer specifikt har det handlat om hur stor andel av den mobila användningen av Facebook som sker via en webbläsare (mobilversionen av Facebook.com) eller via en Facebook-app.

Efter ha klurat lite har jag kommit på en metod som gör det möjligt att bilda sig en ungefärlig uppfattning om hur det ser ut just nu i Sverige. Metoden bygger på att med hjälp av Google Analytics bryta ner den trafik som Facebook leder in på olika webbplatser. Det går nämligen att se vilken trafik som kommer från dator (desktop), platta (tablet) och mobil (mobile). Men det tar inte slut där. Om dessa tre enhetskategorier samkörs med typ av webbläsare går det även att se hur stor andel som kommer via en app och hur stor andel som kommer från en webbplats. Rent konkret handlar det om att webbläsaren för Facebook-appen i iOS kallas ”Safari (in-app)” medan motsvarande för Android-mobiler kallas ”Android Webview”.

För att testa har jag kikat på en större webbplats som jag har tillgång till. Den har de senaste tre månaderna haft drygt 178 000 besökare från Facebook. Låt oss se hur trafiken från Facebook fördelar sig på olika enhetskategorier och webbläsare.

Så ser fördelningen ut

För den aktuella sajten fördelar sig trafiken från Facebook enligt följande:

Från dator: 16 %.

Från mobil: 75 %.

Från platta: 9 %.

Inga konstigheter tycker jag. Även om vissa digitala trendgurus säger att det är 100 % mobilt nuförtiden så stämmer inte det. Många som sitter vid en kontorsarbetsplats använder fortfarande desktop. Men mobil är den helt klart dominerande enhetskategorin.

Nu börjar det intressanta. Om vi istället kikar på hur stor andel som kör webbläsarna ”Safari (in-app)” och ”Android Webview” jämfört med resten, vad får vi fram då? Alltså hur stor andel av Facebook-trafiken som kommer från Facebooks appar respektive Facebooks webbplats (både desktopversionen och mobilversionen).

Från app: 77 %.

Från webbplats: 23 %.

Här kammar Facebooks appar hem storsegern. Webbläsare i appar utklassar vanliga webbläsare, oavsett enhetskategori. Den stora majoriteten använder alltså Facebook via app enligt denna data.

Förslag på indelning

Det är egentligen inte så relevant att dela in Facebook-trafiken i någon av ovanstående kategorier. För att få en bättre förståelse av hur Facebook används idag så tycker jag att det är bättre att dela in på ett annat sätt där enhetskategorier och webbläsare kombineras. Ett alternativt förslag ser ut som nedan.

Från app i mobil: 69 %

Från app i platta: 8 %

Från webbläsare i dator: 16 %

Från webbläsare i mobil: 6 %

Från webbläsare i platta: 1 %

Med denna kategorisering framgår det tydligt att mobilapparna dominerar, men att näst vanligaste sättet att använda Facebook är på dator.

Detta gäller enbart en sajt. Om du har tillgång till Google Analytics-data för sajter med mycket trafik från Facebook får du gärna bidra med data på hur det ser ut. För att få fram data skapar du bara ett segment för källa som innehåller ”facebook”. Kika sedan på rapporten ”Mobil” under ”Målgrupp”. Lägg till ”Webbläsare” som sekundär dimension. Då ser du de olika typerna som jag beskrivit ovan. Trafik från appar klassificeras som ”Safari (in-app)” eller ”Android Webview” beroende på operativsystem.

Kategorier: Webbanalys