De senaste åren har arbetet med webbplatser blivit allt mer specialiserat. Det som för 10 till 15 år sedan gjordes av en yrkesgrupp (webbdesignern) är nu uppdelat i flera specialiserade yrkesgrupper som är duktiga på att ta betalt för just sin expertkunskap. Vinsten av detta är högre kvalitetet i varje specialisering, men det innebär också att experterna likt fundamentalister mässar om sin egen religion. Jag kallar dem för webbens talibaner. Här är en lista över experter som kan vara med i ett modernt webbprojekt och vad som utmärker dem.

Användbarhetsexperten

Webbens magiker som trollar bort dig utan att du själv märker det. Denna expert kan varken designa webbplatsens utseende eller koda en webbplats. Deras primära drivkraft är att göra innovativa konceptskisser utan att ta hänsyn till om det är praktiskt genomförbart utifrån de tekniska förutsättningarna och andra krav. Om du enbart lyssnar på en användbarhetsexpert så får du bygga om ditt publiceringssystem från grunden.

Designern

Denna konstnärssjäl är klädd i scarf och blandar gärna färg och form huller om buller. Känslan som ska förmedlas i designen är överordnat allt annat. Om du enbart lyssnar på designern kommer du få en webbplats som inte tar hänsyn till webbens tekniska förutsättningar. Det är till exempel inte ovanligt att en designer föreslår Flash (stänger ute Google), teckensnitt som inte går att använda på webben eller blandar länkfärger (inte tydligt för besökarna).

Informatören eller marknadsföraren

Denna person brinner bara för sitt eget projekt i organisationen. De bryr sig egentligen inte om hur webbplatsen uppfattas av besökarna, de är bara intresserade av att pusha mer eller mindre relevanta nyheter om status i sina projekt. De vill gärna fylla alla viktiga platser på webbplatsen med sina nyheter i största möjliga teckengrad. Om du bara lyssnar på informatören kommer du att få en webbplats som speglar organisationens interna behov snarare än besökarnas behov.

Systemutvecklaren

Här talar vi kod, kod och åter kod. Det enda som räknas är att koden ska fungera och passa in i det valda publiceringssystemets tänk. För naturligtvis så är systemet viktigare än dess användare. Att utmana systemets grundtankar är som att bråka med Gud. Om du enbart lyssnar på systemutvecklaren får du ett fungerande system, men en webbplats som besökarna inte har någon nytta av.

Sökmotorexperten

För sökmotorexperten startar och slutar Internet med Google. Det spelar egentligen ingen roll hur webbplatsen ser ut eller vad besökaren gör på webbplatsen, det viktigaste är att du får höga placeringar på Googles träfflistor. Om du enbart lyssnar på sökmotorexperten kommer du att lägga för mycket tid på att bygga meningslösa satellitsajter och jaga länkar på mer eller mindre tvivelaktiga sätt, istället för att bygga den webbplats som besökarna vill ha.

Tillgänglighetsexperten

Idealistiska eldsjälar som kämpar för personer med funktionsnedsättning. Denna expert ser bara besökarna med funktionsnedsättning. Det är viktigare att alla kan använda samma dåliga funktioner på webbplatsen på samma sätt, än att göra några funktioner riktigt bra för den absoluta majoriteten av alla besökare. Om du bara lyssnar på tillgänglighetsexperten kommer du inte att kunna bygga funktioner som många av dina besökare vill ha.

Webbanalytikern

Välkammad och affärsklädd talar webbanalytikern om att mäta KPI:er och göra avancerade tester för att välja färgen på en viss knapp. Ofta brukar de klaga på att webbstatistiken inte är tillförlitlig, utan att någon (läs: webbanalytikern) måste installera spårningskoden på rätt sätt. Om du enbart lyssnar på webbanalytikern kommer hela din budget gå till att få korrekt webbstatistik, men ingen förbättring av själva webbplatsen.

Webbredaktören

Denna journalistiskt skolade person tänker bara text. Webbplatsen kunde lika gärna vara en bok från medeltiden, för denna grupp är bara intresserad av att skriva riktigt långa texter med grammatiskt korrekt svenska. Det finns ingen tanke på vad texten ska leda till för aktivitet på webbplatsen eller hur besökaren ska hitta till texten. Om du bara lyssnar på webbredaktören får du väldigt många bra texter som ingen hittar till och som ingen agerar på.

Men hallå, det där var ju elakt och orättvist!

Jo, det är sant. Det är medvetna nidbilder för att illustrera min poäng och inte en rättvisande beskrivning av alla inom respektive kategori. Min poäng handlar om att jag ser en fara med specialiseringen i webbprojekt. Faran handlar om att olika yrkesgrupper snöar in på sitt perspektiv och att de riskerar att stjälpa helheten om man bara ser till deras perspektiv.

Som beställare, produktägare eller projektledare måste du vara vaksam på detta. Alla dessa experter är riktigt duktiga inom sina områden, men de saknar ofta ett helhetsperspektiv. Du måste dra nytta av respektive experts kunskap, men också förstå deras begränsningar. Detta ställer stora krav på dig som beställare, produktägare eller projektledare. Du måste framför allt våga säga nej när deras förslag riskerar att få negativa konsekvenser för webbplatsen som helhet.

Kategorier: Webborganisation

Pontus Vinderos

SEO-specialist