Sociala medier är på alla PR-människors läppar och många organisationer försöker hoppa på tåget genom att till exempel registrera sig på Twitter. Många gånger faller dessa satsningar pladask eftersom många inte förstår kanalen. SvD tog nyligen upp politiker som en typisk grupp som generellt misslyckas.

Ett vanligt scenario är att organisationer publicerar sina pressmeddelanden som inlägg (tweets) via Twitter, kanske till och med hjälp av en automatisk tjänst som Twitterfeed. Detta är ungefär lika smart som att stå och skrika på ett öde torg. Själva poängen med Twitter är nämligen samspelet mellan olika användare. För att lyckas på Twitter måste man lära sig att interagera med andra till exempel genom att svara (reply) och att återsända meddelanden (retweet).

Sociologerna Paul Lazarsfeld och Elihu Katz beskrev på 1940- och 1950-talen hur påverkan genom media inte sker på ett direkt sätt, utan genom så kallat Opinion leadership. Nyheter sprids inte direkt till alla utan de måste gå genom nyckelpersoner (Opinion leaders) som i sin tur sprider det till exempelvis kollegor och vänner. Det som kännetecknar en nyckelperson är att han eller hon följer utvecklingen, är mer kunnig och har en bra position i den grupp man vill påverka.

På samma sätt fungerar det på Twitter. Ofta är det en ganska liten krets som skriver om samma frågor och kommenterar varandras inlägg. Vissa personer får mer genomslag, vilket beror på att de har många följare, är aktiva och har byggt upp en bra relation till andra personer på Twitter.

Fredrik Federlay är ett exempel på en nyckelperson inom politiken.

Hur kan man då använda Twitter strategiskt? Principerna är ganska enkla, men det tar tid eftersom det bygger mer på relationsskapande än att skrika i megafon. Här följer en guide till hur du kan använda Twitter för att få ut dina budskap. För att nedanstående sex steg ska fungera så måste du låta det ta tid och du måste engagera dig personligen.

  1. Starta ett Twitter-konto och börja följ personer som skriver om de frågor som berör dina budskap. Lyssna på det som skrivs och lär dig Twitters jargong och funktioner.
  2. Dela med dig av bra tips och information utifrån den diskussion som förs bland dem du följer. Att dela med sig är en essentiell del av Twitter. Det kan handla om länktips på intressanta nyheter, privata händelser eller unikt material från din organisation.
  3. Försök att identifiera nyckelpersonerna, alltså de personer som får störst genomslag. Du märker det till exempel på att personens inlägg retweetas många gånger, att personen nämns många gånger i andras tweets och att personen har många följare.
  4. Försök få de nyckelpersoner du identifierat i punkt 3 att följa dig på Twitter. Det gör du förmodligen effektivast genom att svara på någon av dessa personers tweets. Du kan också delta i diskussioner där dessa personer är delaktiga. Med diskussioner menar jag tweets där man använder så kallade hashtaggar (till exempel #mel2010).
  5. När du har byggt upp en bra position på Twitter med många följare och några nyckelpersoner, kan du börja publicera nyheter exklusivt på Twitter. Det behöver inte vara nyheter ämnade bara för Twitter, men det får större genomslag om du vinklar nyheten på ett annat sätt än i det traditionella pressmeddelandet. Det är också viktigt att Twitterföljarna får reda på det före alla andra.
  6. Om du har lyckats i steg 1–4 så kan nyckelpersonerna skriva om eller retweet:a nyheten till sina följare. Detta får då stort genomslag eftersom nyckelpersonerna ofta har tusentals följare som i sin tur kan informera om nyheten vidare. Det blir som ringar på vattnet.

Ett rent praktiskt tips för att det ska fungera är att du köper en mobil som kan uppdatera Twitter, till exempel en Iphone eller en Android-mobil. Då kan du skriva inlägg och svara när du sitter på bussen eller är på möte.

Kategorier: Sociala medier

Pontus Vinderos

SEO-specialist