Growth Hacking är ett begrepp från USA som liksom agilt blivit ett modeord på senare år. Det myntades av den amerikanske entreprenören Sean Ellis i ett blogginlägg redan 2010. I korthet handlar det om att få nystartade internetbolag (startups) att växa genom att använda smarta datadrivna marknadsföringsmetoder som A/B-tester. Men riktigt så enkelt är det inte. Det är viktigt att förstå vad som menas med Growth och vad som menas med Hacking för att förstå vad begreppet Growth Hacking betyder på riktigt. Så låt oss börja med att dela upp begreppet i de två orden Growth och Hacking.

Collage med manlig entreprenör och ett diagram som visar uppåtgående trend

Vadå Growth?

Den första delen av begreppet Growth Hacking kan översättas till tillväxt. Rent specifikt handlar det om att få fler användare av en digital tjänst, till exempel en app, en webbaserad mjukvara (SaaS, Software as a Service) eller en e-handel. Varför är det då så viktigt med att öka användare för startups? Jo, eftersom de lever på riskkapital. Någon är villig att riskera sina pengar genom att satsa på en startup. För att visa riskkapitalisterna att det är värt att satsa på sitt bolag måste den visa upp fina siffror när det gäller användartillväxt. För att växa ytterligare krävs riskkapital och ännu mera användartillväxt. För en startup handlar allt om tillväxt. En god användartillväxt kan senare omvandlas till lönsamma kunder som kan ge riskkapitalisterna avkastning på sitt satsade kapital. Och ju snabbare användartillväxt, desto mer risk kommer riskkapitalisterna vara villiga att ta när det gäller en startup. Sedan måste naturligtvis bolaget visa vinst, men det är ofta en senare fråga. Först kommer användarna, sedan kommer lönsamheten.

Vadå Hacking?

Den andra delen av begreppet Growth Hacking kan översättas till ungefär smarta lösningar. Det handlar alltså inte om dataintrång eller något i den stilen, utan att ta sig an jobb på ett okonventionellt sätt för att få snabba resultat. Och det är just detta som gör Growth Hacking speciellt. Hacking i denna betydelse handlar om kreativiteten att välja det verktyg som på snabbast sätt löser uppgiften. För att göra det krävs att du kan förstå vad som krävs för att få just din produkt att växa. Det kan till exempel handla om att kunna identifiera exakt rätt målgrupp i rätt kanal i rätt tillfälle. För det krävs rent konkret att du kan kombinera kunskaper i digital marknadsföring med programmering och digital analys. Det viktigaste kanske är tankesättet att ditt ansvar inte är marknadsföring i någon snäv mening. Du ska göra allt som krävs för att åstadkomma tillväxt. Vare sig det handlar om att jobba med att förbättra produkten, stärka varumärket, driva trafik, optimera landningssidor, göra automatiska e-postutskick eller påverka snacket i sociala medier. För en Growth Hacker finns inga gränser eller silos. Det finns bara modeller, tester och data som gör att du kan fatta relevanta beslut för att öka tillväxten.

Tänk team istället för en Growth Hacker

Personligen tänker jag att yrkestiteln Growth Hacker låter ballt i mångas öron, men att få har den tvärdisciplinära kompetensen som krävs för att jobba med Growth Hacking helt solo. Sverige är trots allt inte Kalifornien där toppkompetensen på det här området finns. Om du vill börja jobba med Growth Hacking i en svensk kontext tror jag du har större chans att lyckas om du kan sätta ihop ett team som tillsammans kan jobba med Growth Hacking. Jag förordar ett Growth Hacking Team bestående av fyra roller…

Projektledaren äger processen och leder teamet. En projektledare i ett Growth Hacking Team är i första hand en affärsstrateg som också har tillräckligt djupa kunskaper inom marknadsföring, programmering och analys för att kunna leda teamet. Projektledaren kan också föra teamets talan i företaget och mot externa intressenter. Utan projektledaren finns ingen samordning eller styrning. På engelska kallas denna roll för Head of Growth.

Marknadsföraren är experten på digital marknadsföring, från nya kanalval till optimering av kampanjer. Denna person behärskar alla de olika digitala marknadsföringsmetoderna, varje sig det gäller e-post, sociala medier eller sökmotorer. Utan marknadsföraren kan ni inte nå målgrupperna i deras kanaler.

Utvecklaren är experten på digital produktutveckling, det vill säga att bygga appar eller webbplatser. Denna person kan med flinka fingrar koda anpassade landningssidor, implementera nödvändig spårning och förbättra produkten utifrån användarfeedback. Utan utvecklaren kan ni inte förbättra produkten utifrån relevant användardata.

Analytikern är experten på digital analys, eller webbanalys om en så vill. Denna person förstår hur spårning på nätet fungerar, vilka metoder som ni ska välja för vilken typ av uppföljning och hur användardata ska tolkas. Utan analytikern vet ni inte vad som ger mest Bang for the Buck.

Exempel på Growth Hacking

Jag tror det är svårt att förstå begreppet Growth Hacking och vad ett Growth Hacking Team kan åstadkomma utan att kika på verkliga exempel. De flesta kända amerikanska internetbolagen har anammat Growth Hacking och i Kalifornien finns många Growth Hackers. En känd amerikansk Growth Hacker är Andy Johns som hjälpt företag som Quora, Twitter och Facebook att växa. Hör gärna honom prata i detta videoklipp om hur han jobbar för att få en bild av vad som krävs för att lyckas med Growth Hacking.