Vad är Optimizely/Episerver CMS? I denna guide går jag igenom vad Optimizely/Episerver är för typ av webbpubliceringssystem. Dessutom ger mina oberoende råd om när publiceringsverktyget är lämpligt att användas. Råden bygger på mina år som webbstrateg i framför allt offentlig sektor.

Fakta om Optimizely/Episerver

Logotyp för Optimizely, som tidigare hette Episerver

Optimizely, som tidigare hette Episerver, utvecklades i Sverige som ett fullfjädrat webbpubliceringssystem och släpptes första gången år 1997. Sedan några år tillbaka så har systemet utvecklats till att allt mer stödja e-handel med funktionalitet för produktkataloger, A/B-testning och innehållsrekommendationer.

Optimizely gör det möjligt för medarbetare att redigera innehållet på organisationens externa webbplats eller intranät. Systemet är anpassat för större organisationer och ger goda möjligheter att koppla ihop med användarkataloger och styra vilka medarbetare som får redigera vissa specifika sidor.

Som innehållsredigerare används TinyMCE som gör det möjligt att redigera och formatera text likt ordbehandlare som Microsoft Word. Dessutom går det att lägga in så kallade block på sidor med särskild funktionalitet. Det kan exempelvis handla om utfällbara länklistor, videospelare eller bildspel. Vilka block som är tillgängliga beror på hur den aktuella webbplatsen har utvecklats.

Marknadsandel i Sverige

Av företag, myndigheter och kommuner så är det 42 procent som använder Optimizely/Episerver som webbpubliceringssystem för sin externa webbplats. Detta enligt 2022 års undersökning ”Hur mår Sveriges webbplatser?” av Web Service Award.

När det gäller intranät så är det 30 procent av företag, myndigheter och kommuner som använder Optimizely/Episerver som webbpubliceringssystem för sitt intranät. Detta enligt 2021 års undersökning ”Hur mår Sveriges intranät?” av Web Service Award.

Min bild är att Optimizely är vanligare bland större företag och i statlig sektor. Det tror jag beror på den något högre kostnadsbilden. Det krävs en hel del finansiella muskler för att löpande betala för detta CMS både när det gäller licenskostnader, drift och systemförvaltning.

Så tycker webbansvariga

I organisationer/företag som använder Optimizely/Episerver för sin externa webbplats så är det 81 procent som anser att de har ett välfungerande publiceringsverktyg. Detta kan vi jämföra med organisationer/företag som kör andra publiceringsverktyg för sin externa webbplats. Organisationer/företag som använder Optimizely/Episerver är mer nöjda än organisationer/företag som kör WordPress, men mindre nöjda än organisationer/företag som kör Sitevision. Detta enligt Web Service Awards undersökning ”Hur mår Sveriges webbplatser?” år 2022.

Så tycker intranätsansvariga

I organisationer/företag som använder Optimizely/Episerver för sitt intranät så är det 68 procent som anser att de har ett välfungerande publiceringsverktyg. Detta kan vi jämföra med organisationer/företag som kör andra publiceringsverktyg för sitt intranät. Organisationer/företag som använder Optimizely/Episerver är mer nöjda än organisationer/företag som kör SharePoint, men mindre nöjda än organisationer/företag som kör Sitevision. Detta enligt Web Service Awards undersökning ”Hur mår Sveriges intranät?” år 2021.

Utveckling och kod

Det är en hög tröskel att bygga en webbplats i Optimizely. Därför är det absolut vanligaste sättet att utveckla en webbplats i Optimizely att anlita ett IT-bolag som är officiell partner till Optimizely. IT-bolaget bygger webbplatsen och hjälper till med att välja en lämplig driftslösning.

Optimizely/Episerver är byggt i progammeringsplattformen .NET och använder databashanteraren SQL. Vill du lära dig mer om webbutveckling för Optimizely kan jag rekommendera en titt i World.

Licenser och drift

Optimizely/Episerver är proprietär programvara, det vill säga en kommersiell produkt där källkoden ägs av CMS-leverantören. Du måste betala en licenskostnad för att få använda systemet.

Det går att kör med egen installation (on-prem) eller paketerat med drift som en tjänst (Content Cloud). Optimizely driftas på Windows-servrar med Microsoft IIS. Detta är troligen förklaringen till att Optimizely är så populärt hos IT-avdelningar som är vana med just Microsoft. Driften i molnlösningen ligger i Microsoft Azure, men sköts av Optimizely.

Mitt oberoende råd

Optimizely/Episerver är ett välbeprövat och kompetent webbpubliceringsverktyg för både externa webbplatser och intranät. Dock har utvecklingen de senaste åren gått allt mer mot kommersiella sajter, så frågan är om detta är rätt produkt för offentliga organisationer. Mycket av produktutvecklingen verkar handla om funktioner som är bra på e-handelssajter, men kanske inte så mycket på myndighetssajter.

Optimizely/Episerver är ett publiceringsverktyg som ger dig som webbansvarig väldigt stor kontroll, både när det gäller hur sidmallar utformas och vilka redaktörer som får göra vad. Till skillnad från exempelvis SiteVision eller WordPress går det inte att själv bygga upp eller anpassa sidmallar med olika kolumner och nya funktioner. Förändringar av sidmallar kräver utveckling av professionella webbutvecklare.

Fördelen är att du som webbansvarig kan styra hur sidor får se ut och slipper allt för kreativa webbredaktörer som bygger sidor som inte passar i sajtens övergripande design. Nackdelen är att det kräver webbutvecklare för att ändra i sidmallarna, vilket är både dyrt och tidskrävande. Det behöver inte vara fel, men du behöver ha en organisation som mäktar med detta på lång sikt.

Produktvideo

Här kan du se en officiell reklamfilm för Optimizely/Episerver:

Officiell webbplats

Svenska webbplats

Internationella webbplats

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.