Webbstrategi är resultatinriktat, användarcentrerat och teknikfokuseratI ett nötskal kan man säga att webbstrategi handlar om att tänka före man kodar. Man kan också säga att webbstrategi handlar om att ha en medveten plan för att uppnå mål med hjälp av webben och att säkerställa att planen får effekt genom analys och ständiga förbättringar. Med webben menar jag att utveckla och förbättra den egna webbplatsen eller bloggen, men också närvaron i sociala medier.

Jeremiah Owyang har presenterat en modell för olika delar av en webbstrategi och vilka kompetenser som krävs. Min fria översättning ser ut så här:

  • Resultatinriktat. Webbstrategi handlar om att stödja verksamhetsmålen, till exempel ökad försäljning.
  • Användarcentrerat. Webbstrategi handlar om att lyssna på användarnas behov och studera deras beteenden.
  • Teknikorienterad. Webbstrategi handlar om att använda IT på bästa sätt.

Hur utformar jag en webbstrategi?

Ett bra sätt att skapa en webbstrategi på är genom metoden effektstyrning. Effektstyrning hjälper dig att prioritera vilka funktioner du ska bygga genom att kartlägga mål för den som driver webbplatsen och webbplatsens besökare. Detta sammanfattas i en så kallad effektkarta där det finns syfte, målgrupper, användningsmål och åtgärder. Du kan också följa upp hur målen uppnås över tid, vilket kallas för effektmätning.

Vem behöver en webbstrategi?

Alla som har en närvaro på nätet bör ha en webbstrategi. Det är speciellt viktigt för större organisationer, som företag och myndigheter. En viktig poäng med att ha en webbstrategi är att följa upp och kvalitetssäkra till exempel en webbplats utifrån målen i webbstrategin. På det sättet säkerställer du att organisationen får ut maximal effekt av sin webbnärvaro.

Det är inte bara företag, myndigheter och andra organisationer som kan behöva en webbstrategi. Det kan du även behöva som privatperson. Det kanske står saker om dig på Google som du inte gillar, eller så finns det ingen information om dig alls. Då kan det vara bra att som första steg skapa en personlig webbstrategi.

Vem jobbar med webbstrategi?

I större organisationer och på konsultbolag kan det finnas en person med titeln webbstrateg. En webbstrateg ansvarar ofta för att ta fram, införa och följa upp organisationers webbstrategier.

Fördjupning

Hur bör Wikipedia definiera webbstrategi?