Lite nu och då hör man någon självutnämnd internetexpert säga att vi inte behöver någon digital strategi. Resonemanget utgår från den korrekta insikten att Internet berör allt. Men vad som är fel i resonemanget är att det helt saknar verklighetsförankring, särskilt när det gäller offentlig sektor. Jag har jobbat både statligt och kommunalt och kan intyga att den digitala kompetensen är på dagisnivå. Det som behövs i offentliga organisationer är tydlig styrning som bygger på digital kompetens.

En annan sak som dessa experter brukar säga är att man bara ska dra igång. Inga förstudier, inga mål, ingen eftertanke. Om det blir fel är det bara att gå vidare. Du behöver inte kunna något om det digitala sedan tidigare, det är bara att köra på. Problemet med detta synsätt är att det inte tar hänsyn till resurser. Om vi hade oändliga resurser hade det kanske varit okej att låta kommunikatörer ha digital lekstuga. Men nu är det inte så, särskilt för mindre kommuner. Det gäller att satsa resurserna på rätt saker som man vet ger effekt. Det är där den digitala strategin kommer in.

Kompetens är A och O

Om man som organisation saknar kunskap om centrala koncept inom digitaliseringen så kommer man att misslyckas. Du måste förstå vad användbarhet innebär i praktiken, annars kommer du bygga tjänster som folk inte vill använda. Det blir sämre service än pappersblanketten. Du måste förstå vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning betyder, annars kommer du att diskriminera. Du måste förstå den bakomliggande tekniken, annars kommer du att få slöa, instabila och osäkra system. Du måste förstå skillnaden på innehåll för digitala kanaler och traditionellt kommunikatörsarbete, annars kommer du att pusha innehåll som inte är relevant för användarna. Du måste ha en djup insikt i din målgrupps digitala beteende för att kunna producera relevant innehåll. Det kanske är kul att producera 100 roliga videoklipp, men om andelen som kikar på dem är försvinnande liten så är det en felprioritering.

Ge plats åt digital kompetens i ledningsgruppen

Om offentlig sektor på allvar ska digitaliseras så måste den digitala kompetensen höjas rejält, framför allt i chefsleden. Jag är ledsen, men det räcker inte med att bjuda in en internetguru till ledningsgruppen en gång om året. Alla i ledningsgruppen måste ha grundläggande digital kompetens och viktiga digitala discipliner måste vara representerade. Till att börja med skulle jag sparka kommunikationschefen, marknadschefen och IT-chefen. Det är roller anpassade för 1900-talet. Man skulle exempelvis kunna ersätta dem med tre helt andra chefsroller.

Den första är designchefen. Det är en chefsroll som har ett övergripande ansvar för användbarheten i alla gränssnitt som organisationen ansvarar för, vare sig det är interna eller externa system. Den viktigaste uppgiften för den här chefen blir att säga nej till alla skitsystem och att se till att användarcentrerad design ingår i alla delar av organisationens verksamhet.

Den andra är innehållschefen. Den här chefen vet vilket innehåll som målgrupperna efterfrågar och kan styra innehållsprocessen så att organisationen skapar relevant innehåll av hög kvalitet i alla kanaler. Innehållschefen skiljer sig från den traditionella kommunikationschefen i att innehållet alltid ska utgå från målgruppens behov, inte vad organisationen vill kommunicera.

Den tredje är tekniska chefen. Här har vi en senior webbutvecklare som styr upp organisationens arbete med kod. Kodkvalitet, releasehantering, testning med mera. Den här chefen är också expert på teknisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning så att alla gränssnitt fungerar exempelvis för blinda.

Digitalisering förutsätter långsiktighet och kompetens

Digitalisering kan aldrig vara ett utanpåverk där amatörer kan testa sig fram efter eget behag. Det krävs strategiskt (långsiktigt) arbete och kompetent digitalt ledarskap. Det är först när ledningen är helt digital och tänker digital strategi som det kommer börja hända vettiga saker. Innan det är på plats får vi nöja oss med megafonkonton i sociala medier, kampanjwebbar och dåliga e-tjänster. Ett första myrsteg mot digitalisering kan vara en genomtänkt digital strategi.