Nyligen bekantade jag mig med en väldigt användbar funktion i Google Analytics för webbanalys. Det jag pratar om är några undanskymda rapporter som ger svar på hur besökarna använder din webbplats interna sökmotor. Om du ställer in Google Analytics rätt (se nedan), så kan du hitta denna intressant data i menyn Innehåll/Webbplatssökning.

Frågor du kan få svar på

  • Användning. Hur stor andel av dina besökare använder den interna sökmotorn?
  • Sökord. Vilka ord använder besökarna i sökmotorn? Detta säger något om vilket material på webbplatsen de letar efter. I denna rapport får du även information om besökarna justerade sökningen, hur många sidvisningar de hade efter sökningen, andel utgångar med mera.
  • Startsidor. Vilken sida är den vanligaste som besökarna utgår från när de börjar söka? Detta kan ge en ledtråd om när de inte tycker att navigationen fungerar.
  • Destinationssidor. Vilken träffsida på webbplatsen som är vanligast.
  • Kategorier. Om du har kategorier i din sökmotor kan dessa visas här, till exempel om du erbjuder möjligheten att använda rullgardinsmenyer för att förfina en sökning.
  • Trend. När söker dina besökare? Antalet sökning per timme, dag, vecka eller månad.

Så här kan en rapport se ut i webbplatssökning:

Exempel på Google Analytics rapport för webbplatssökning

Installation

För att du ska kunna använda denna funktion måste du ha en intern sökmotor som lägger sökningen som en parameter på URL:en. Sedan måste du göra vissa inställningar i ditt Google Analytics-konto. Gör så här:

  1. Redigera ditt konto från din kontoöversikt.
  2. Redigera sedan ”Profilinformation för huvudsaklig webbplats”.
  3. Slå på webbplatssökning och ange den parameter som din sökmotor skickar med i URL:en. Om adressen till din sökträffsida ser ut så här: www.dinhemsida.se/?search=sökord, då ska du ange ”search” i fältet Frågeparameter.
  4. Voilà! Nu spåras dina sökningar på webbplatsen, så att du kan använda rapporterna jag beskrivit ovan.

För mer information om hur du ställer in detta se Googles instruktion.

Otroligt nyttig data

Den här funktionen ger dig väldigt stor insyn i hur besökarna tänker och vad de faktiskt letar efter på webbplatsen. Genom att analysera vilka sökord besökarna använder på olika delar av webbplatsen kan du löpande följa upp och anpassa länkar efter deras sökbeteende. På detta sätt åtgärdar du problem som finns i webbplatsens navigation.

Kategorier: Webbanalys