Webbstrategi

Står ni inför utvecklingen av en helt ny webbplats? Det är stort åtagande med många olika delar som måste fungera för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. En god start är att ha en tydlig strategi för webbplatsen, alltså en webbstrategi. I webbstrategin ska syfte, målgrupper, innehåll, design och teknik beskrivas. Projektledaren har ofta en utsatt position med många olika viljor att ta hänsyn till. Alla vill exempelvis synas på startsidan. Med en tydlig webbstrategi i bakfickan kan projektledaren enklare driva igenom nödvändiga prioriteringar oavsett om det handlar om menyindelning, design eller funktionalitet. Utan en bra webbstrategi riskerar den nya webbplatsen inte få den önskade effekten.

Rekommenderade inlägg om webbstrategi