Webbstrategi måste vara något av det enklaste att sälja om man är en lurendrejare. Droppa några modeord, prata med några personer, håll några workshops och presentera det hela i en Prezi för ett gäng chefer som inte kan skilja Windows från WordPress. Och tjäna flera hundra tusen på något som ger fel vägledning eller inte följs alls.

Det är många konsulter därute som påstår sig kunna webbstrategi. När man börjar kika lite på deras leveranser så framkommer det dock att vissa elementära bitar fattas. Ofta maskeras detta med ett häftigt språk som duperar en beställare som inte har kunskap eller vett nog att säga emot. För att du inte ska hamna i sådan situation kommer här några saker att tänka på när du väljer en konsult för att ta fram er webbstrategi. För en genomtänkt webbstrategi är något som verkligen kan lyfta er webbnärvaro och på sikt hela er organisation till nya höjder. En genomarbetad webbstrategi kommer ni på sikt att tjäna in flera gånger om.

Tänk igenom vad ni vill ha svar på

Det finns ingen branschstandard för vad en förstudie eller webbstrategi ska innehålla. Nästan alla konsulter har olika metoder. Innan ni beställer en dyr webbstrategikonsult bör ni därför vara på det klara med vilka frågor ni vill ha svar på. Det är exempelvis stor skillnad om den tekniska biten ska ingå i webbstrategin eller inte. Att undersöka olika webbpubliceringssystem (CMS) är något helt annat än att kartlägga användarnas behov. Vilka domäner ni ska använda är någonting helt annat än hur ni ska organisera ert innehållsarbete. Lägg inte över ansvaret på konsulten att definiera omfattningen av webbstrategin. Följ upp och ställ krav på konsulten löpande under hela arbetet med webbstrategin. Var inte rädd för att låta konsulten jobba ett varv extra om ni inte fått svar på era frågor.

Dessa frågor bör alltid en strategi för en webbplats svara på:

  • Vilka behov har era användare (besökarna)?
  • Vilken verksamhetsnytta kan webbplatsen bidra till?
  • Vilka funktioner och vilket innehåll ska ni prioritera?

Om webbstrategin gäller mer än en webbplats så bör även strategin svara på vad de olika webbplatserna eller kontona i sociala medier ska användas till. För en riktigt bra förstudie skulle jag dock undvika en övergripande strategi för alla digitala kanaler, utan det är bättre att beta av dem var och en för sig då en webbplats är något helt annat än ett Facebook-konto. De övergripande formuleringarna bör naturligtvis finnas, men kan med fördel ingå i er kommunikations- eller marknadspolicy då all kommunikation idag är digital på ett eller annat sätt.

Genomskåda kunskapsluckorna

Responsiv, tillgänglig, sökordsoptimering, agil. Buzzwords hämtade från USA som konsulter gillar att strö omkring sig. Alla dessa ord beskriver koncept som är viktiga för att bygga en bra webbplats idag, men inte alla som använder orden förstår konceptens innebörd. Ett bra tecken på detta är om konsulten använder ordet i en helt annan betydelse än vad som är vedertaget.

Om responsiv handlar om har man snabbt kan svara på negativ kritik på webben, då skulle jag inte lita på att konsulten förstår hur man designar en responsiv webbplats. Responsiv handlar enbart om webbdesign där sajtens layout anpassar sig till olika skärmstorlekar.

Om tillgänglig handlar om att webbplatsen ska vara öppen 24 timmar om dygnet, att den ska finnas på många språk eller att den ska vara tillgänglig i andra enheter än dator, då har konsulten missat något väsentligt. Tillgänglighet handlar nämligen om hur en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Om sökordsoptimering bara handlar om att köpa länkar eller annonser, då ska alla varningsklockor börja ringa i ditt huvud. Man måste skilja på sökmotoroptimering (anpassa webbplatsen för sökmotorer) och annonsering i sökmotorer via exempelvis Google Adwords. Arbetssätten mellan dessa två typer av sökmarknadsföring är väsensskilda. Sökmotoroptimering handlar inte hella bara om att få länkar till webbplatsen, utan inbegriper även hur webbplatsen är strukturerad och kodad. Annonsering i sökmotorer har mer likheter med traditionell annonsering än med utveckling av webbplatser.

Om agil börjar handlar om hur ofta ni ska uppdatera er webbplats, då har det blivit snömos av det hela. Agil webbutveckling är metoder som handlar om relationen mellan leverantör och beställare i utvecklingsprojekt, bland annat med fokus på interaktion och anpassning till förändring. De agila metoderna bör tillämpas på just projektledning, i övriga sammanhang är jag tveksam till dess nytta.

När en konsult svänger sig med ett modeord bör du alltid fråga om en förklaring. Om konsulten inte kan förklara ordet korrekt, då är sannolikheten ganska stor att konsulten också saknar kunskap att ge er bra strategisk vägledning inom dessa områden.

Undvik att bli försökskaniner

Konsulter i webbranschen vill gärna vara kreativa och visa på nya häftiga sätt att bygga webb. Därför finns en tendens bland vissa konsulter att hoppa på trender samtidigt som de glömma gamla tråkiga sanningar om hur användarna beter sig på webben. Just nu är responsiv webbdesign i ropet. Flera webbplatser jag sett har gått i fällan att bli försökskaniner på detta område. Ett vanligt misstag många konsulter verkar göra är att låta mobilens och surfplattans konventioner spilla över på hur webbplatsen ser ut när man besöker den via en vanlig dator. Detta kan få till följd att man på en vanlig dator gömmer huvudmenyn bakom en hamburgarikon, inte drar nytta av den större skärmstorleken eller att man bygger sidor som mer ser ut som startskärmen på en mobil än som en webbsida. Detta riskerar att göra webbplatsen svår att använda med en vanlig dator, särskilt för personer som saknar erfarenhet av gränssnitten i mobil och surfplatta.

När dessa konsulter försöker bryta ny mark med er webb så har de ingen aning om detta kommer att fungera för just era besökare. Ni befinner er då i deras laboratorium. Skulle du acceptera att din läkare testade en ny behandling på dig utan tidigare tester? Även om webbplatsen inte handlar om liv och död, så finns det med ny webbdesign liksom när det gäller nya behandlingar stora risker förknippade med att vara försökskanin.

Var inte naiv. Om det i webbstrategin pratas om nya innovativa sätt att designa webbplatsen, ställ då krav på att dessa nya sätt ska testas på era användare innan ni bestämmer er för att satsa. Det vore ju tråkigt om er nya webb blev häftigare, men sämre för era användare.

Nöj er inte med en presentation

Slutleveransen av en webbstrategi brukar ofta var en muntlig presentation med stödord på PowerPoint. I bästa fall får du en kortare rapport där slutsatserna finns beskrivna i lite mer detalj. Även här tycker jag att du ska kravställa och inte överlämna till konsulten att bestämma i vilken form leveransen ska ske. Ofta behöver strategin förklaras för att den ska vara någon vägledning.

Det finns många metoder för att göra en strategi mer pedagogisk och därmed begriplig för fler. Personor är påhittade personer som ska illustrera era olika grupper av besökare. Effektkartor beskriver syfte, användarna och önskade funktioner. Skisser på de viktigaste sidorna på webbplatsen är nog det jag personligen tycker är mest pedagogiskt. Min erfarenhet är att strategin blir som tydligast när man förklarar för folk hur webbplatsens startsida ska se ut eftersom startsidan för många är liktydigt med hela webbplatsen.

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips
Kategorier: Webbstrategi

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.