Idag hittade jag ett inlägg av Per Vikström där han refererar till mitt inlägg om webbstrategi för kommuner. Per har precis börjat som webbprojektledare på Sigtuna kommun så det är kul att se att han har nytta av mitt inlägg. Så här skriver han:

Måste erkänna att jag inte direkt blev såld på vad Pontus skrivit, men ju fler gånger jag läst hans inlägg om att det inte var en webbstrategi som behövdes i en kommun utan tre, insåg jag hur rätt han har. Personligen kanske jag inte skulle kalla det för tre separata strategier, men det är en småsak i sammanhanget.

Att dela upp webbplatsen efter de tre primära behoven – det borde ju vara en självklarhet. Det är ju faktiskt tre helt olika områden (och behov) som webbplatsen ska tillgodose. Nu gäller det bara att se om mina kollegor kan se storheten i upplägget…

Hur gör Sveriges bästa kommunsajt?

Nu när mitt inlägg fått mogna så måste jag hålla med Per om att det inte behöver vara tre strategier, utan att det handlar om tre olika behov. Ofta är det bra att titta på hur andra har gjort. Internetworld utsåg nyligen Sveriges bästa kommunsajt som blev Stockholm stad. Efter lite googling hittade jag deras webbstrategi i en PowerPoint. Där står bland annat följande:

Det övergripande syftet med Stockholms stads webbplats är att ge Stockholmarna en tydlig överblick av vad staden gör, erbjuda tjänster och skapa möjlighet till dialog och insyn.

Deras webbstrategi består också av tre huvudområden för innehåll:

Skyltfönstret innebär att vi ska visa upp alla den service kommunen erbjuder och goda exempel. Vi ska även låta medborgarna själva hitta informationen via verktyg som t ex jämförelse. Detta är även något vi arbetat med i projektet – att visa upp resultat och arbetsprocess för medborgarna.

Medborgarforumet är den plats där vi kommunicerar med stockholmarna. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och få svar. Här hade vårt projekt mest fokus, att arbeta i dialog med våra användare.

Självbetjäning. Det är via stockholm.se som stockholmarna själva ska kunna utföra sina ärenden på sina villkor. När de vill det och på ett enkelt och effektivt sätt. Det blir nästa fokusområde för utvecklingen kommande år.

Jag hade faktiskt inte läst detta då jag gjorde min analys av kommuners webbstrategi, men jag tycker Stockholms strategi mappar väldigt väl med mina tre föreslagna områden: hitta, ansöka och utveckla.

Säsongsvariationer på kommunsajter

En annan sak jag hittade när jag googlade lite kring detta var webbanalysföretaget E-space som gjort en analys av besökare på kommunsajter. De tre största grupperna användare är folk som bor i kommunen, turister eller besökare samt anbudsgivare. Det som är spännande med E-space analys är den visar att andelen turister ökar dramatiskt på sajten under sommarmånaderna. Det finns alltså ett säsongsmönster att ta hänsyn till i arbetet med kommuners webbnärvaro, speciellt i innehållsarbetet. När man arbetar med en kommunsajt bör man således anpassa sajten efter månaden på året.

Reviderad syn på undersajter

Den del jag omvärderat mest sedan jag publicera det ursprungliga inlägget är att sajten skulle bestå av tre undersajter för hitta, ansöka och utveckla. Jag tror mycket väl att man kan utgå från den ämnesindelning som Funka har tagit fram för kommuner. De tre behoven kan återfinnas i olika delar av sajten och handlar snarare om olika typer av innehåll och funktioner.

Funkas struktur, som används av många kommuner, består av följande huvudsektioner:

  • Bygga, bo och miljö.
  • Kommun och politik.
  • Omsorg och hjälp.
  • Näringsliv och arbete.
  • Trafik och infrastruktur.
  • Uppleva och göra.
  • Utbildning och barnomsorg.

Kommunala sajter är så komplexa att jag tror att man ska betrakta varje del som ett eget webbprojekt med eget syfte, målgruppsanalys och innehållsstrategi. För ”Uppleva och göra” tror jag exempelvis att nyheter och evenemang är lämpliga innehållstyper, medan ”Omsorg och hjälp” snarare handlar om vägledning hur man får hjälp och fakta om de verksamheter som finns, kryddat med eventuella e-tjänster kommunen har tagit fram. Medan ”Omsorg och hjälp” består av ganska statisk information så är ”Uppleva och göra” mer beroende av uppdateringar, speciellt under sommarmånaderna.

Jag skulle vilja göra en justering i Funkas förslag på meny och det är att bryta ut det som handlar om kommunen som avsändare och arbetsgivare till en egen sektion ”Om kommunen”, utifrån Jacob Nielsens rekommendationer. Jag skulle i samband med detta även döpa om ”Kommun och politik” till ”Politik och utveckling”. Denna sektion skulle handla om det jag kallar för ”Utveckla” i mitt förra inlägg och det Stockholm stad kallar för ”Medborgarforumet”. Genom att avgränsa denna information till en sektion så tror jag att användarupplevelsen blir bättre för den som vill utveckla kommunen och för övriga besökare då detta ”lull-lull” försvinner från mer uppgiftsorienterade sektioner.

Någonting viktigt som Per Vikström lyfte upp i sitt inlägg var också att webbplatsen bara är en del av webbnärvaro. Detta håller jag verkligen med om. För dialog lämpar sig sociala medier, och då speciellt Facebook, bloggar och forum, bättre än webbplatsen som är mer uppgiftsorienterad till sin natur.

Kategorier: Webbstrategi

Pontus Vinderos

Webbstrateg