Igår hittade jag en intressant text hos iMedia som handlade om begreppen digital media och sociala medier. Skribenten Rebecca Lieb menade att orden digitalt och socialt blir överflödiga då all kommunikation kommer att vara digital och social i framtiden. Så här skriver hon:

”Digital media” will soon be a redundant term. Increasingly, all media are digital. Once a term reserved for the internet only, ”digital” now embraces your phone, television, more and more ”print” media (e-readers and tablets), radio, and out-of-home channels such as in-store kiosks and digital signage.

”Social media” is another term that is rapidly approaching the tautological. The more media are digital the more they’re social — either inherently or increasingly — and linked into a myriad of social networks and social applications that facilitate sharing, commentary, and discovery.

Lieb lyfter fram sex nyckelkompetenser som kommunikatörer bör ha enligt det nya medielandskapet. Det handlar om bland annat att ha nyhetsfokus, vara kanaloberoende och kunna jobba med webbanalys.

Kommunikationsavdelningen i förändring

Apple Keyboard

Är detta slutet för den traditionella kommunikationsavdelningen? Det är ganska vanligt att man skiljer på kanaler på kommunikationsavdelningar, exempelvis trycksaker, press, extern webb och intranät. Utifrån Liebs analys är denna indelning förlegad, eftersom digitalt och socialt måste genomsyra alla kanaler. Frågan är då, hur ska man organisera en kommunikationsavdelning där socialt och digitalt genomsyrar alla kommunikatörers arbetsuppgifter?

Jag tror inte på ett arbetssätt där alla gör allt. Det blir otydligt vem som ska göra vad och ingen tar ett helhetsansvar. Därför tror jag det fortfarande är bra med en ansvarsfördelning och olika roller. Här kommer de områden som jag tror att en kommunikationsavdelning borde fokusera på i dagens digitala och sociala kommunikationsklimat. Jag har delat in rollerna i strategiska och genomförande roller.

Strategiska roller

Dessa roller arbetar mer långsiktigt och är inte inne i det dagliga arbetet med kanalerna. De tar fram strategierna och är mer intresserade över förändringar över tid än genomförandet av enskilda insatser. De coachar de genomförande rollerna. Dessa personer är också utmärkta att använda som projektledare vid större förändringsprojekt. Oavsett hur stor avdelningen är bör det bara finnas en av varje strategisk roll.

  • Trafikledaren ansvarar för att driva trafik till kanalerna. Deras arbetsuppgifter handlar exempelvis om sökmotoroptimering, sökmarknadsföring och Facebook-strategi. Deras kompetens handlar om förstå de olika algoritmerna som styr synligheten, exempelvis Googles TrustRank och Facebooks EdgeRank.
  • Effektledaren ansvarar för besökarna när de väl har kommit till en kanal. Deras arbetsuppgifter handlar om att se till att besökaren slutför kanalens mål. Deras kompetens handlar om att förstå användarnas behov och vad som ökar konverteringen.
  • Relationsledaren ansvarar för att identifiera och bevaka relationen till viktiga opinionsledare. Deras arbetsuppgifter handlar om att bevaka vad som skrivs om varumärket och vid behov hantera kriser. Deras kompetens handlar om PR, kriskommunikation och virala effekter.

Genomförande roller

Dessa roller arbetar mer kortsiktigt och är inne i det dagliga arbetet med kanalerna. De genomför strategierna och jobbar med de enskilda insatserna. Det kan finnas flera av de genomförande rollerna om organisationen har det behovet. De använder de strategiska rollerna som coacher i sitt arbete.

  • Serviceredaktören ansvarar för att hantera kundernas klagomål. Deras arbetsuppgifter handlar om att ta emot och håll koll på supportärenden som kommer in via kanalerna. Deras kompetens handlar om service och att jobba med ständiga förbättringar. Serviceredaktören arbetar alltid reaktivt, utifrån det som kommer in.
  • Innehållsredaktören ansvarar för att ta fram innehåll i text, bild och grafik till kanalerna. Deras arbetsuppgifter handlar om att ta fram riktigt bra innehåll att fylla kanalerna med. Deras kompetens handlar om skrivande samt bild-, ljud- och videoredigering. Innehållsredaktören arbetar alltid proaktivt, utifrån de strategier som finns för kanalen.
  • Kodredaktören ansvarar för kanalernas tekniska förvaltning och utveckling. Deras arbetsuppgifter handlar om att drifta och utveckla egna och externa tekniska system. Deras kompetens handlar om gränssnitt, programmering och databashantering.

Större fokus på gemensam effekt

Idag tror jag att kommunikationsavdelningarna är för uppdelade på kanaler. Vissa brinner för print och andra för webb. Jag tänker mig att ovanstående roller ska samarbeta, inte arbeta isolerat från varandra. Jag tror att detta holistiska perspektiv skulle vara bättre lämpat för morgondagens kommunikationsklimat där socialt och digitalt genomsyrar all kommunikation. Tack vare de olika kompetenserna och infallsvinklarna kommer helheten att bli bättre. Håller du med?

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips
Kategorier: Kommunikationsarbete

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.