Alla snackar digitalisering. Problemet är bara att digitalisering kan betyda lite vad som helst. Själv tycker jag det är jättebra att frågan är på agendan, men den digitalisering som brukar diskuteras är ofta bara en omskrivning för den traditionella IT-avdelningens tänk. Det vill säga köpa in ett nytt IT-system för att lösa ett verksamhetsbehov. Den typen av digitalisering borde alla veta leder till ineffektivitet och dålig digital arbetsmiljö.

Jag föreslår att vi istället för digitalisering skulle prata om fyra andra ord som börja på d. Dessa fyra d-ord sammanfattar vad jag tycker är centralt för en lyckad digitalisering av en organisation. Innan jag går in på de fyra d-orden kan det vara på sin plats att jag förklarar min tolkning av digitalisering. För mig betyder digitalisering att ompröva sin kärnverksamhet då internetrelaterade tekniker förändrat (och förändrar) spelplanen för hela mänskligheten på i princip alla plan. Med den saken ur världen så kan jag presentera de fyra d-orden…

D som i Data

Data är det innehåll som en organisation lagrar i olika IT-system. Men tiden är förbi när data förvaras inlåst i databaser. Data kan användas för många saker, inte minst att förstå den egna organisationen och sina kunder. Data kan också bidra till innovationer om data är öppen för andra att använda via ett API. Data kan också missbrukas om känslig data kommer på villovägar (tänk Transportstyrelsen). Varje seriöst försök att jobba med digitalisering bygger på en djup förståelse för vilken data en organisation hanterar och tänk kring hur den ska hanteras.

D som i Design

Det stora problemet med dagens IT är att systemen har väldigt låg användbarhet och sällan passar de olika situationer när systemen ska användas. De är ofta utrullade i en from förhoppning om att systemleverantörernas löften om effektivisering av interna processer infrias så fort systemet är installerat. Men utan förståelse för användarnas behov och hur en designar användbara gränssnitt så blir allting pannkaka. God användbarhet bygger på en djup förståelse för mänskligt beteende och en vilja att kartlägga behov långt utanför ramen för ett visst IT-system. Systemen måste utvecklas i nära samspel med användarna för att de ska bli användbara. Användarcentrerad design är centralt om en organisation ska lyckas med digitalisering. Detta kräver i sin tur att organisationen behöver stärka upp med kompetens inom användbarhet, tillgänglighet och tjänstedesign.

D som i Delningsbart

Av någon anledning så verkar digitaliseringsstrategier ofta vara helt befriade från digital kommunikation. Men det tror jag är en stor brist. Om digitaliseringen ska lyckas måste en förstå hur internet och dess olika centrala tjänster fungerar. Hur sprider sig nya tjänster till användarna? Vad krävs för att synas i Google, på Facebook och i App Store? Vilka konventioner gäller för iPhone-appar? Hur sprids något viralt? Varför blir något ett meme? Alla digitala initiativ måste bygga på en djup förståelse för internets populära tjänster och nätkultur.

D som i Detronisering

Detta är det svåraste och kanske viktigaste d-ordet. Detronisering betyder att avlägsna från ledande position. Det som ska avlägsnas är de gamla maktstrukturerna i organisationerna. Problemet med de gamla maktstrukturerna är att de är anpassade till gamla sätt att tänka. Traditionell managementteori bygger ofta på produktionstänk och hierarkiska linjeorganisationer. Digitalisering kräver innovationstänk och nätverksorganisationer. Ledningsgruppen måste tänka och leva digitalt om organisationen ska kunna digitaliseras. Förmodligen krävs att nya personer med digital kompetens kommer in på ledande positioner och ersätter det gamla gardet.