Ofta finns eldsjälar i organisationen som vill satsa på sociala medier. Deras erfarenhet är ofta från sitt eget privata bruk. Privat är det ofta enkelt att använda sociala medier varför många kanske frestas att tro att sociala medier är enkelt och bara något ni kan köra igång med på ett företag, en myndighet eller en förening. Så är dock inte fallet. Det finns en hel del fallgropar och saker du måste tänka på innan du drar igång en kanal i organisationens namn. Några av dessa saker har jag sammanfattat i detta inlägg som en hjälp på traven.

1. Formulera syfte och effektmål

Att finnas på arbetstid i sociala medier kostar. Framför allt kostar det arbetstid för dig och dina kollegor, tid som ni kunde lagt på annat. Det första steget handlar därför om att svara på frågan varför ni överhuvudtaget ska finnas i sociala medier. Om du inte kan motivera varför så bör ni inte heller ha aktivitet i sociala medier.

Utöver att svara på varför (syftet med närvaron) bör du även svara på vilka primära vinster er organisation ser med närvaron. Jag brukar formulera detta som en handfull effektmål som man kan följa upp över tid för att se om satsningen fått någon effekt eller inte. Utgå gärna från så kallade SMART-mål, det vill säga att målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta.

2. Fixa bemanningen

En förutsättning för att kunna hantera både publicering av inlägg, bevakning av kanalen och svarshantering är att det finns personer som på sin arbetstid får jobba med sociala medier. Det bör alltså bli en fast arbetsuppgift för dem som ska jobba med kanalen, inte något man gör vid sidan av sin ordinarie tjänst. Stäm därför alltid av med berörda chefer så att du garanterar att det finns personer som kan jobba med kanalen.

Använd de resurser som finns i er organisation. Ofta finns redan en kundtjänst eller motsvarande i organisationen. Se till att få med dem så tidigt som möjligt, då deras kompetens är ovärderlig när det gäller att svara på kommentarer och ge feedback på vilket innehåll ni ska publicera.

3. Välj rätt nätverk

Det finns flera olika sociala nätverk. Du bör inte hoppa på alla samtidigt och definitivt inte med samma upplägg. Orsaken är att de olika sociala nätverken har helt olika inriktningar och målgrupper. Facebook är den breda kanalen primärt till för privata samtal och fritidsintressen, Twitter är den smala kanalen som ofta används av opinionsbildare och LinkedIn används i jobbsyfte. Läs på om det olika nätverken och vad som kännetecknar innehållet i kanalerna innan du väljer den som passar er organisation bäst utifrån ert syfte. Om ni är helt nya på banan så skulle jag rekommendera er att börja med ett socialt nätverk.

The Conversation Prism av Brian Solis och JESS3

Ett prisma över alla sociala nätverk. Se den i full skala hos Brian Solis och JESS3.

4. Tänk igenom lagen och moralen

Det finns flera lagar som begränsar er användning av sociala medier. Personuppgiftslagen säger att ni ska skydda folks personuppgifter, upphovsrättslagen begränsar vilket innehåll ni kan dela och BBS-lagen ställer krav på att ni bevakar och tar bort kommentarer som strider emot lagen. Ännu hårdare är reglerna om du är en myndighet. För en bra genomgång, se E-delegationens riktlinjer.

Men det är inte bara lagen som påverkar, utan även er moral. Det finns många exempel på hur folk via organisationers sociala medier-kanaler behandlat andra illa. Ett uppmärksammat exempel är Uppdrag gransknings reportage om H&M där en tjej som klagade på deras Facebooksida fick utstå massiva kränkningar från killar. Innan ni kör igång måste ni internt vara överens om hur man får bete sig på er sida. Det är ni som organisation som bör sätta ribban, inte era följare.

Formulera regler, ta fram interna rutiner och jobba löpande i kanalen med att följa upp så att reglerna efterlevs. Var inte rädd för att ta bort inlägg eller för att stänga av personer som bryter emot reglerna.

5. Bestäm er tonalitet

Tonalitet är ett fint ord för den känsla ni förmedlar via era texter, bilder och videoklipp. Tonaliteten i er kanal avgör hur era följare uppfattar er som varumärke. Därför är det viktigt att ni ger rätt känsla och att ni ger samma känsla trots att ni är flera som jobbar med kanalen.

Ett bra sätt att definiera tonalitet är att utgå från era värderingar och sedan formulera hur ni alltid gör och vad ni aldrig skulle göra. Det kan exempelvis handla om att ni alltid är konstruktiva, aldrig känsliga för kritik. Mer om detta kan du läsa i Pat Parkinssons inlägg om innehållsstrategi för Facebook.

6. Planera ert innehållsarbete

Till skillnad från köpt reklamplats så är sociala medier en kanal du förtjänar. Om du bara publicerar innehåll som ingen interagerar med så är er närvaro i sociala medier bortkastad tid. Ert innehåll bör vara så pass intressant att era följare interagerar med det och sprider det vidare till sina följare. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Innan ni drar igång bör ni därför undersöka vilket innehåll hos era konkurrenter som har fått mest interaktion och spridning. Hur ofta publicerar de? Vilka dagar publicerar de på? Vad handlar innehållet om? Är innehållet skrivet på ett visst sätt? Används bilder eller video på ett särskilt sätt? Utifrån svaren så kan ni sedan skapa en publiceringskalender där ni i förväg planerar vilka inlägg ni ska publicera när. Naturligtvis måste ni vara öppna för vad som händer i omvärlden, men publiceringskalendern blir en bas i ert innehållsarbete.

7. Designa kontot

När du skapar ett konto i ett socialt nätverk så har du alltid möjlighet att anpassa det visuellt och med presentationstext så att avsändare blir tydlig. Ofta är anpassingsmöjligheterna relativt begränsade, ibland bara till en profilbild och en kort text. Ta tillvara på dessa ytor för att förmedla varför folk ska följa er. Det gör du genom att göra en unik presentation som sticker ut ur mängden, förslagsvis genom att förmedla den tonalitet som ni bestämt er för på ett kreativt sätt. Naturligtvis ska ni även följa organisationens grafiska profil.

8. Få spridning av kontot

När ni startar kontot så kommer ni ha noll följare. En förutsättning för att ni ska ha någon att kommunicera med är att ni har följare. Det finns ett antal olika sätt att få spridning på ert konto. Förhoppningsvis är ert varumärke redan idag så starkt att ni via era andra kanaler och ryktesvägen kan få folk att följa ert konto. Ni kan exempelvis använda ert intranät för att uppmana era medarbetare att bjuda in till ert nya konto via sina nätverk.

Ett annat alternativ är att köpa annonsplats för ökad synlighet. På Facebook finns exempelvis annonser som du kan köpa för att få följare. Du kan även sponsra enskilda inlägg får att nå de personer du vill ha som följare.

Lycka till!