En webbansvarig eller en webbmaster är den som står i täten för att säkerställa att en webbplats inte bara möter sina besökares behov utan också linjerar med de mål och syften som webbplatsen har. Denna roll kräver en unik blandning av tekniska, kreativa och strategiska färdigheter och är avgörande för att skapa en webbplats som är tillgänglig, användarvänlig och effektiv.

En webbansvarig agerar som en bro mellan den tekniska och den redaktionella sidan av webbplatsförvaltning, vilket kräver en unik kombination av tekniska färdigheter och en förmåga att tillämpa dessa kunskaper strategiskt för att stödja och förbättra webbplatsens övergripande mål och användarupplevelse. Centralt är att ansvarar organisationens publiceringsverktyg, inte bara på en administrativ nivå utan också att beställa webbutveckling för att skräddarsy webbplatsens funktionalitet och utseende. Några vanliga publiceringsverktyg i Sverige är:

En viktig del av rollen som webbansvarig är att utveckla och implementera en innehållsstrategi som inte bara speglar organisationens mål utan även tillgodoser användarnas behov. Detta innefattar att kontinuerligt utvärdera och analysera webbplatsens användning genom webbanalysverktyg för att förstå hur besökarna interagerar med sidan och identifiera möjligheter till förbättringar.

Sökmotoroptimering (SEO) är ett annat kritiskt ansvarsområde för webbansvariga, vilket innebär att optimera webbplatsens innehåll och struktur för att förbättra synligheten i sökmotorernas resultat. Dessutom har webbansvariga ansvar för att säkerställa webbplatsens tillgänglighet enligt internationella standarder som WCAG 2.1, vilket är avgörande för att alla användare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av webbplatsens innehåll.

Webbansvarig är en typ av it-tekniker och återfinns i både privat och offentlig sektor. Alla större organisationer behöver någon som sköter den dagliga driften och strukturen för webbplatsen och intranätet.

Vill du läsa mer inlägg som detta?
Få gratis nyhetsbrev med tips om webbkommunikation och onlinemarknadsföring.
Prenumerera på tips
Kategorier: Webborganisation

Pontus Vinderos

Digital strateg och specialist inom webbkommunikation och onlinemarknadsföring.